Zakup usług jednostki B+R w celu opracowania nowego produktu w dziedzinie systemu do mechanicznego wykonywania wiązań sadowniczych.

Celem projektu jest opracowanie prototypu systemu do mechanicznego wykonywania łączeń sadowniczych.