Szanowni Państwo,

niezmiernie miło nam poinformować, że z dniem 17 grudnia 2021 r. zostało dokonane przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą: PHP ROSA Alicja Sakowicz-Soldatke (NIP: 1132482172) w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: ROSA PLAST Sp. z o.o.

W związku z powyższym prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

ROSA PLAST Sp. z o.o.

ul. Hipolitowska 102, Hipolitów

05-074 Halinów

NIP: 8222390632

REGON: 520740272

KRS: 0000940382

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł