Weze, Oslony, Profile

• PCW (polichlorek winylu)

Dobra, wieloletnia odporność na warunki atmosferyczne, aczkolwiek odczuwalna twardość produktu zmienia się w zależności od temperatury otoczenia. Dobra odporność chemiczna (m.in.: kwasy, alkalia, oleje, związki nieorganiczne). Dobra odporność na działanie promieniowania UV.  Dobra odporność na uderzenie, dobre właściwości izolacyjne. Brak odporności na działanie ketonów, chlorowanych i aromatycznych węglowodorów, estrów, niektórych amin, eterów aromatycznych. Możliwość zmiany właściwości wraz z upływem czasu (migracja plastyfikatorów). Ze względu na zawartość plastyfikatorów ograniczone możliwości stosowania w artykułach mających kontakt z żywnością. Tworzywo o bardzo dobrym stosunku jakości do ceny, sprawdza się jako elastyczne osłony, węże, wskaźniki poziomu cieczy. Dobra elastyczność tworzywa pozwala na szybki montaż osłon za pomocą sprężonego powietrza (ponowny skurcz). Produkt nie podlega samozapłonowi, nie podtrzymuje ognia, posiada właściwości samogasnące. Bardzo szeroki zakres zastosowań.

• PCW spienione

Zawarte w tworzywie pęcherzyki powietrza tworzą świetną warstwę izolacyjną dla temperatur i dźwięku i amortyzację uderzeń. Odporny na chemikalia (jak PVC powyżej), czynniki korozyjne i warunki atmosferyczne. Powierzchnia spienionego PVC jest porowata, co daje efekt antypoślizgowy na rękojeściach i lepszą amortyzację w przypadku osłon. Względem litego PVC wykazuje się mniejszą odpornością na ścieranie.

• PCW + kauczuk

Mieszanka PVC z kauczukiem pozwoliła na stworzenie tworzywa stanowiącego świetną alternatywę dla stosunkowo kosztownych produktów gumowych. Dzięki dodatkowi kauczuku do PVC (patrz opis powyżej) otrzymujemy tworzywo znacznie bardziej elastyczne w niskich temperaturach i lepiej zachowujące swój kształt. Poprawiają się także właściwości, takie jak ścieralność i odporność na oleje i środki chemiczne. Jest przyjemniejsze w dotyku  i znacząco tańsze od produktów gumowych.

• TPE (elastomery termoplastyczne)

Elastomery termoplastyczne to materiały polimerowe łączące (w pewnym zakresie temperatury) właściwości usieciowanych chemicznie kauczuków z łatwością przetwarzania oraz recyklingu termoplastów,  gdyż  nie  wymagają  sieciowania  chemicznego.  Podstawowym stosowanym przez nas elastomerem jest produkt na bazie SEBS, dedykowany do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, o wyśmienitej odporności na promieniowanie UV, odporny na kwasy i  zasady, środki piorące i o dobrej odporności na ścieranie. Sugerowane zastosowania: prześwitujące elementy i uszczelki, takie jak wskaźniki poziomu, hamulce, elementy antypoślizgowe, możliwość zastosowania w branży spożywczej.

• Termokauczuk  TPE-S (SBS)

Wydłużenie przy zerwaniu oraz sprężystość powrotna są porównywalne z tymi samymi właściwościami kauczuków wulkanizowanych. Przy rozciąganiu, charakteryzuje się parametrami porównywalnymi do gumy i wykazuje bardzo dobre właściwości dielektryczne. Jest odporny na kwasy i zasady. Odporność na środowisko wodne jest dostateczna do dobrej. SBS jest odporny na ozon, promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych. Wadą SBS jest znaczna zależność właściwości od temperatury oraz brak odporności na węglowodory. W wersji spienionej jest doskonałym elementem antypoślizgowym o stosunkowo wysokiej odporności na zrywanie i ścieranie.

• Silikon

Guma silikonowa jest odporna na niszczące działanie słońca, ozonu i gazów występujących w atmosferze, promieniowanie, naprężenia, długotrwałe magazynowanie i użytkowanie. Odporność na rozciąganie, rozrywanie, ściskanie i ścieranie silikonów jest niezwykle wysoka w porównaniu z innymi elastomerami. Całkowita wodoodporność sprawia, że silikon jest odporny na bardzo wysoką i bardzo niską wilgotność. W normalnych warunkach silikon odporny jest na większość powszechnie stosowanych związków chemicznych. Jego unikalną cechą jest również mała zależność własności fizycznych od temperatury.

  • EVA

  • LDPE

  • HDPE

  • TP

Parametr/ tworzywo PCW PCW+ kauczuk PCW spienione TPE Termo- kauczuk Silicon
Dostępny zakres średnic 1-90 mm 1-90 mm 1-90 mm 1-90 mm 1-90 mm 1-90 mm
Twardość 50° – 90°  ShA 50° – 90°  ShA 50°-90°  ShA 58°  ShA 55°-78°  ShA 20°-90° ShA
Temperatury pracy – 10 °C (-20°C)/ + 50°C -30 °C / +60°C – 10°C / +50°C -40°/ +120°C lub
-50° / +50°C
w naprężeniu
– 70° / +60°C -40° / +250°C
Ciężar właściwy 1,21 – 1,46 g/cm3 1,25 – 1,40 g/cm3 0,4 – 0,8 g/cm3 0,89 g/cm3 0,9 – 1,18 g/cm3 1,1 – 1,2 g/cm3