Weze, Oslony, Profile

Koszulki oraz węże elektroizolacyjne wykonane zgodnie z wymogami Klienta służą jako osłonka, izolacja i ochrona wiązek przewodów elektrycznych. Również, gdy wymagana jest wyjątkowa odporność termiczna. W zakresie podstawowym odporne na kwasy, oleje, i typowe rozpuszczalniki używane przy konserwacji i czyszczeniu urządzeń. Dostępne w różnych rozmiarach, również na zamówienie.

Osłony do pracy przy temperaturze 125°C wykonane są z tworzywa, które pomimo wysokiej twardości, charakteryzuje się wyjątkową elastycznością i plastycznością. Koszulki i węże produkowane są zgodnie z wymogami RoHS i REACH.

Oznaczenie
Wartość
1
Stan ogólny
Bez wad powierzchni
2
Materiał
PVC
3
Gęstość
1,41 g/cm3
4
Twardość (Shore A)
91°  ± 2
Starzenie w temp. 125°C, 100h
5
a) Odporność cieplna
Brak rys, sklejeń, odbarwień
b) Twardość (Shore A)
91°  ± 2
6
Udar cieplny (140°C, 10h)
Brak rys, pęknięć i innych uszkodzeń
7
Kruchość na zimno (-30°C, 5h)
Brak rys, pęknięć i innych uszkodzeń
Odporność na olej silnikowy (120°C, 48h)
8
a) Zmiana wytrzymaości po oleju
5,18% Brak rys, pęknięć i innych uszkodzeń
b) Zmiana wydłużenia po oleju
-22,19% Brak rys, pęknięć i innych uszkodzeń
Napięcie wyładowania
9
a) Na nowym wyrobie
26,1 KV/mm
b) Na wyrobie moczonym w wodzie 50h
23,4 KV/mm
10
Palność według UL 94 (badanie według normy PN-EN ISO 9773:2003)
Klasa palności VTM-0 (żadna z zestawu pięciu kształtek nie pali się, nie żarzy, nie kapie po dwukrotnym  zetknięciu z płomieniem palnika).
11
Wskażnik tlenowy (według normy PN-ISO 4589-2:2006)
30,50%
12
Stabilność termiczna w 200°C (według normy IEC 811-3-2)
450 min